Wiele osób postrzega walkę z zaburzeniami związanymi z używaniem uzależniającej substancji jako osobiste doświadczenie. Ponieważ szkodliwe substancje mają niszczycielski wpływ na użytkownika, wiele osób może nie brać pod uwagę - jak uzależnienie wpływa na rodzinę. Małżonkowie, dzieci i rodzice, którzy są świadkami zmagania się członka rodziny z nałogiem, doświadczają szkód emocjonalnych, a także konsekwencji finansowych, prawnych, medycznych i innych.

Bezpośredni wpływ na rodzinę

Skutki uzależnienia od narkotyków i alkoholu mogą być zarówno krótkotrwałe, jak i długotrwałe. Spokojne, pełne miłości domy nagle zmieniają się z powodu napięcia spowodowanego nadużywaniem narkotyków i alkoholu. Konflikt pojawia się, gdy członkowie rodziny walczą o życie syna lub córki, którzy nadużywają heroiny. Zaufanie zaczyna słabnąć. Małżeństwa mogą się zakończyć z powodu zmian spowodowanych uzależnieniem. Komunikacja staje się trudniejsza, co uwidacznia frustrację. W efekcie może rodzina się rozpada, co jest częstą konsekwencją, jaką niesie uzależnienie.

Członkowie rodziny widzą, jak ich bliskich dotykają skutki uboczne narkotyków lub wpadają w szał pod wpływem alkoholu. Kiedy szybko tracą na wadze i stają się nierozpoznawalni. Niektórzy mogą nie słyszeć o ukochanej osobie przez dłuższy czas, tylko po to, aby odkryć po latach, że ich bliscy mieszkają na ulicy lub śmiertelnie przedawkowali.

Jak uzależnienie wpływa na małe dzieci

Według Psychology Today 1 na 5 dzieci dorasta w domu, w którym rodzic nadużywa narkotyków lub alkoholu. Bycie świadkiem traumy rodzica uzależnionego w młodym wieku ma długofalowe skutki dla dziecka. Dzieci dorastające, widząc rodziców uzależnionych od narkotyków lub alkoholu, są bardziej narażone na zaburzenia związane z używaniem substancji w wieku dorosłym. Są także 3 razy bardziej narażone na zaniedbanie, wykorzystywanie fizyczne i seksualne. Widzenie rodzica pod wpływem narkotyków często wywołuje niepokojące emocje, które nie tylko powodują opóźnienia w nauce i rozwoju, ale także powodują zaburzenia psychiczne i emocjonalne. Ponieważ dzieci wciąż rozwijają swoją osobowość i są podatne na wpływy zewnętrzne, istnieje ryzyko powtórzenia się takich zachowań. Dzieci mogą być narażone na agresję lub brutalne zachowanie z powodu zażywania narkotyków przez jednego z rodziców, lub obojga rodziców. Kłótnie między rodzicami powodują emocjonalny niepokój.

Nieustanne przebywanie w domu gdzie są narkotyki, może spowodować, że dziecko będzie czuć się zaniedbane emocjonalnie i fizycznie. W rezultacie mogą stać się bardziej niestabilni psychicznie i emocjonalnie. Dzieci mogą odczuwać skrajne poczucie winy i obwiniać siebie za nadużywanie substancji przez rodziców.

Uzależnienie nastolatków wpływa na rodzinę

Co najmniej 19% osób w wieku od 12 do 20 lat regularnie pije alkohol, ale z powodu zaniżania danych liczba ta jest najprawdopodobniej znacznie wyższa. Używanie marihuany jest częstsze u nastolatków niż palenie papierosów i używanie innych narkotyków. Nastolatki zmagają się z presją rówieśników w szkole i są też nieustannie bombardowane pokusą wypróbowania nowych lub niebezpiecznych narkotyków.

Wiele z nich wciąż jest na etapie formowania swojej tożsamości. Ponadto nastolatki, które doświadczyły nadużywania substancji przez rodziców, są bardziej skłonne do nadużywania substancji w wieku dorosłym. Wiele przyczyn uzależnienia nastolatków może wynikać z czynników zewnętrznych (presja rówieśników w szkole) i wewnętrznych (genetyka i samoleczenie). Substancje takie jak kokaina mogą nadmiernie stymulować nastolatki, powodując, że mniej śpią i słabo radzą sobie w szkole lub spędzają czas z przyjaciółmi, którzy nadużywają narkotyków. Przyczyny te mają bezpośredni wpływ na dynamikę rodziny:

• Wycofanie

• Napięte relacje

• Trudności finansowe

• Słabe wyniki w szkole

• Lekkomyślne zachowanie w domu

• Kradzież pieniędzy od rodziców, aby móc kupić środki odrzucające

• Ucieczka z domu

Na szczęście jest dostępna pomoc. Lekarze mogą kierować członków rodziny do placówki terapeutycznej, koncentrując się na potrzebach ich bliskich. W takim przypadku leczenie jest prowadzone pod kątem współ uzależnienia.